За този сайт

Този сайт е предназначен само за медицински специалисти от България за да осигури лесен и бърз достъп до информация за продукти на ГлаксоСмитКлайн и съответните терапевтични области. Някои продукти на ГлаксоСмитКлайн може да не бъдат представени на този сайт. Моля, обърнете се към ГлаксоСмитКлайн за повече информация относно тези продукти.

Моля, имайте предвид, че уеб сайтът за медицински специалисти е с промоционален характер.

ГлаксоСмитКлайн полага разумни усилия да актуализира този интернет сайт, но с времето част от информацията може да стане неактуална. Освен ако бъде изрично посочено, ГлаксоСмитКлайн не гарантира и не носи отговорност по отношение на прецизността, пълнотата или употребата на информацията, съдържаща се в този интернет сайт.

Моля, запознайте се с Условията за ползване на сайта.

За ГлаксоСмитКлайн

ГлаксоСмитКлайн, една от водещите в световен мащаб научно-изследователски компании в областта на здравеопазването. ГлаксоСмитКлайн има предизвикателна и вдъхновяваща мисия: да подобри качеството на човешкия живот, като дава възможност на хората да правят повече, да се чувстват по - добре и да живеят по - дълго. Тази мисия ни поставя целта да разработваме иновативни лекарства и продукти, които помагат на милиони хора по целия свят. За повече информация, моля посетете нашия корпоративен сайт

BG/MARK/0013/16(1) Последно обновено Юни 2016