Регистрация

Регистрацията в Zdrave.gsk портала е бърза и лесна.

Регистрирайте се още сега, за да имате достъп до:
- актуална информация за нашите продукти и основни терапии
- информационни ресурси за Вас и Вашите пациенти

Моля, имайте предвид, че регистрацията в GSK портала е само за медицински специалисти.

Ако сте пациент и търсите лекарска помощ, моля, консултирайте се с Вашия лекар.

 

Registration form 2

Моля, попълвайте полетата на кирилица!

Трябва да бъде между 8-15 символа с поне една цифра.

задължително поле

Please read our Privacy Policy

SOAPREST SERVICE :ijfsaunivIDSProd

Business id of the Market : BG

SOAPREST URL :https://soaptorest.gsk.com/SOAPTORESTS/Soaprest

Auto-login :

CRM Needed :true

Multiple Match :true

Multiple Match - Default Option :Please select your record

Multiple Match - No Match Option :None of the above

Multiple Match - Warning/Error :Our records indicate multiple matches, please select your record

No/Multiple Match - Dummy Value :$nomultimatchdummy

DMP Attribute Code : A_FNAME

IJFSA Attribute Code : firstname

DMP Attribute Code : A_LNAME

IJFSA Attribute Code : lastname

DMP Attribute Code : A_PROF_CITY

IJFSA Attribute Code : city

BG/MARK/0013/16(1)a .Последно обновено Март 2017