Нежелана реакция

ГлаксоСмитКлайн проследява внимателно безопасността на всички свои лекарства. Това включва разглеждане на данните за безопасност от клинични проучвания, събиране на доклади и случаи на подозирани нежелани реакции за маркетирани продукти. Тази информация спомага за цялостния надзор на безопасността на нашите продукти.

Ако сте научили за подозирана нежелана лекарствена реакция, то тя трябва да бъде докладвана в Изпълнителната агенция по лекарствата съгласно законовите разпоредби.

В допълнение на това, ако сте научили, че Ваш пациент е получил подозирана нежелана реакция, бременност, предозиране или неочаквана полза при употреба на наш продукт, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34 или попълнете формата по-долу. ГлаксоСмитКлайн ще използва Вашите лични данни за да се свърже с Вас относно докладването на подозираната нежелана реакция.

Тази форма е създадена, за да Ви улесни в докладването на подозирана нежелана реакция за продукт на ГлаксоСмитКлайн.

Попълвайки тази форма Вие декларирате своето съгласие ГлаксоСмитКлайн или негови сътрудници да използват предоставената от Вас информация за следното:

  • Да Ви потърсят за допълнителна информация по докладваната от Вас нежелана реакция
  • Оповестяване на информация до регулаторните власти съгласно законовите изисквания

Вие се съгласявате също така ГлаксоСмитКлайн да съхранява и класифицира получената информация извън границите на РБългария (вкл извън ЕС).

* обозначава задължително поле

 

Report Adverse Event

Ние получихме Вашето съобщение

Вашето съобщение не може да бъде обработено в този момент. Моля, опитайте отново или се свържете с местния офис на GSK.

Моля потвърдете!

BG/MARK/0013/16(1) Последно обновено Юни 2016